top of page

Privacybeleid


Laatste revisie: 01/02/2021


Invoering


Wij ("Marketing Bienveillant") geven om de privacy van gebruikers van onze website en mobiele ruimte (https://www.marketingbienveillant.com/) en zetten ons in voor de bescherming van de informatie die gebruikers met ons delen wanneer ze onze Site gebruiken en/ of onze mobiele ruimte (gezamenlijk de "digitale eigendommen"). We zijn volledig toegewijd aan het beschermen en gebruiken van uw informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie via onze digitale eigendommen (de "Diensten"), wanneer u de Diensten opent vanaf uw apparaat._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_
Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van een van onze services en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw informatie volledig begrijpt. Als u dit privacybeleid leest en volledig begrijpt, en u blijft tegen onze praktijken, moet u onmiddellijk stoppen met al het gebruik van onze digitale eigendommen en diensten. Door gebruik te maken van onze Services gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid en als u de Services blijft gebruiken, gaat u akkoord met dit Privacybeleid en eventuele wijzigingen daarin. 


In dit privacybeleid vindt u uitleg over de volgende zaken:
●     Informatie die we verzamelen
●    Hoe we informatie verzamelen
●    Waarom we informatie verzamelen
●     Met wie we informatie delen
●     Waar informatie wordt opgeslagen  
●    Hoe lang wordt de informatie bewaard
●    Hoe we informatie beschermen 
●    Minderjarigen
●     Wijzigingen of updates van het privacybeleid

Informatie die we verzamelen
Hieronder staan de verschillende soorten informatie die we kunnen verzamelen. 
●     Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie, die door u kan worden verstrekt tijdens het registratieproces of kan worden verzameld wanneer u onze Services gebruikt ("Niet-identificeerbare informatie" persoonlijk"). Niet-persoonlijke informatie stelt ons niet in staat om de persoon te identificeren van wie deze is verzameld. De niet-persoonlijke informatie die we verzamelen, bestaat voornamelijk uit technische informatie en geaggregeerde gebruiksinformatie.
●     Informatie die u individueel identificeert, dat wil zeggen informatie die u identificeert of die u met een redelijke inspanning kan identificeren ("Persoonlijke informatie"). De persoonlijke informatie die we via onze diensten verzamelen, omvat naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, IP-adres of andere informatie die indien nodig wordt gevraagd. Als we persoonlijke informatie combineren met niet-persoonlijke informatie, behandelen we de gecombineerde informatie als persoonlijke informatie zolang deze gecombineerd blijft. 

Hoe we informatie verzamelen  
Hieronder staan de primaire methoden die we gebruiken om informatie te verzamelen: 
●    We verzamelen informatie wanneer u de Services gebruikt. Wanneer u onze Digitale Eigendommen bezoekt of onze Services gebruikt, kunnen we dergelijk gebruik, sessies en gerelateerde informatie verzamelen, verzamelen en vastleggen.
●    Wij verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld informatie die u ons verstrekt wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal (zoals wanneer u ons een e-mail stuurt met een opmerking of feedback).
●     We kunnen informatie verzamelen van externe bronnen zoals hieronder beschreven.
●     We verzamelen informatie die u ons verstrekt als u verbinding maakt met onze Services via services van derden, zoals Facebook of Google.

Waarom we informatie verzamelen


Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
●     Om de Services te leveren en uit te voeren
●     Om onze Services te ontwikkelen, personaliseren en verbeteren
●     Om te reageren op uw reacties, verzoeken en verzoeken en u van dienst te zijn
●     Om vraag- en gebruikspatronen te analyseren
●     Voor andere interne, onderzoeks- of statistische doeleinden
●     Om onze mogelijkheden voor gegevensbeveiliging en fraudepreventie te versterken
Om mogelijke schendingen te onderzoeken, onze voorwaarden of ons beleid af te dwingen of te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of overheidsinstanties.
●    Om u updates, mededelingen, promotiemateriaal en andere informatie over onze Services te sturen. Als we u promotionele e-mails sturen, kunt u ervoor kiezen deze niet te ontvangen door op de uitschrijflink te klikken die deze e-mails bevatten. 

Met wie we informatie delen


We kunnen uw informatie delen met onze serviceproviders om onze Services te laten werken (bijvoorbeeld door informatie over hostingservices van derden op te slaan, onze technische ondersteuning te bieden, enz.)_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_
We kunnen uw informatie ook vrijgeven in de volgende omstandigheden: (i) om illegale activiteiten of ander wangedrag, vermoedelijke fraude of veiligheidskwesties te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of actie te ondernemen; (ii) om onze rechten van verdediging tegen juridische claims vast te stellen of uit te oefenen; (iii) om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers of het grote publiek te beschermen; (iv) als wij of een van onze gelieerde ondernemingen een controlewijziging ondergaan, onder meer door een fusie, overname of aankoop van alle of vrijwel al onze activa; (v) om uw informatie te verzamelen, te bewaren en/of te beheren via onze geautoriseerde externe serviceproviders (bijv. online servicebedrijven), zoals redelijk is voor zakelijke doeleinden; of (vi) om samen te werken met derden om uw ervaring te verbeteren. Om mogelijke verwarring te voorkomen, kunnen we naar eigen goeddunken niet-persoonlijke informatie overdragen en bekendmaken aan derden of anderszins gebruiken.

Houd er rekening mee dat u met onze Services kunt deelnemen aan bepaalde sociale activiteiten, zoals het plaatsen van inhoud, informatie of opmerkingen, en om andere gebruikers te volgen en met hen te chatten. Houd er rekening mee dat inhoud of informatie die u in deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben.   We raden af om informatie te uploaden of te delen waarvan u niet wilt dat deze openbaar wordt gemaakt. Als u inhoud naar onze Digitale Eigendommen verzendt of anderszins verstrekt in verband met het gebruik van een Dienst, doet u dit op eigen risico. We hebben geen controle over de acties van andere gebruikers of leden van het publiek die toegang hebben tot uw informatie en inhoud.  U begrijpt en erkent dat, zelfs na verwijdering door u of ons, kopieën van uw informatie zichtbaar kunnen blijven op gearchiveerde of gecachte pagina's, of dat een derde partij deze inhoud kan kopiëren of opslaan._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Cookies en vergelijkbare technologieën


Wanneer u onze Service bezoekt of opent, staan we bepaalde derde partijen toe om webbakens, cookies, pixeltags, scripts, tags en andere analysetechnologieën en -services ("Trackingtechnologieën") te gebruiken. Deze volgtechnologieën kunnen derden in staat stellen automatisch informatie over u te verzamelen om de manier waarop u door onze digitale eigendommen bladert te verbeteren, de prestaties van onze digitale eigendommen te verbeteren en uw ervaring op onze digitale eigendommen te personaliseren, en alleen voor beveiliging en fraude preventie doeleinden.

Via onze Service en onze Digitale Eigendommen (inclusief websites en apps die onze Service implementeren), kunnen we advertenties aanbieden die mogelijk ook op u zijn afgestemd, bijvoorbeeld advertenties die zijn gebaseerd op uw recente browsegedrag op verschillende websites, browsers of apparaten.
Om u van deze advertenties te voorzien, kunnen we cookies en/of JavaScript en/of webbakens (inclusief clear GIF's) en/of HTML5 lokale opslag en/of andere technologieën gebruiken. We kunnen ook gebruikmaken van derden, zoals netwerkadverteerders, dit zijn derden die advertenties weergeven op basis van uw bezoeken aan de websites, om u gerichte advertenties te tonen. Externe aanbieders van advertentienetwerken, adverteerders, sponsors en/of verkeersmetingsdiensten kunnen ook cookies en/of JavaScript en/of webbakens (inclusief clear GIF's) en/of Flash LSO's en/of andere technologieën gebruiken om de effectiviteit van hun advertenties en om advertentie-inhoud voor u te personaliseren. Deze cookies en andere technologieën van derden vallen onder het specifieke privacybeleid van elke derde partij, niet dit beleid. 

Waar wordt de informatie opgeslagen


Niet-persoonlijke informatie
Houd er rekening mee dat onze bedrijven en de partners en dienstverleners die we vertrouwen, over de hele wereld zijn gevestigd. Alle niet-persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld, voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 
Persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie kan worden bewaard, verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika, Ierland, Japan, Israël en andere rechtsgebieden indien nodig voor de juiste levering van onze diensten en/of als de wet dit vereist (zoals hieronder in meer detail uitgelegd) .

Hoe lang worden de gegevens bewaard:


Houd er rekening mee dat we de informatie die we verzamelen zo lang bewaren als nodig is om de Services te leveren en om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen jegens u, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
We kunnen onvolledige of onnauwkeurige informatie te allen tijde en naar eigen goeddunken corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Hoe Wix informatie beschermt:


Onze Digital Properties-hostingservice biedt ons het online platform waarmee we de Service aan u kunnen leveren. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, database of algemene toepassingen van onze hostingprovider. Het slaat uw informatie op op beveiligde servers achter een firewall en biedt veilige HTTPS-toegang tot de meeste van zijn services
Alle directe betalingsgateways die door de host van onze digitale eigendommen worden aangeboden en door ons worden gebruikt, voldoen aan de standaarden die zijn vastgesteld door PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven zoals Visa, MasterCard, American Express en ontdek. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te waarborgen, inclusief fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. 


Ongeacht de geleverde inspanningen en maatregelen die door ons en onze hostingprovider zijn genomen, kunnen en zullen wij de absolute bescherming en veiligheid niet garanderen van alle informatie die u uploadt, plaatst of anderszins deelt met ons of iemand anders.
We moedigen u aan om sterke wachtwoorden in te stellen en om te voorkomen dat u ons of iemand anders gevoelige informatie verstrekt waarvan u denkt dat openbaarmaking u aanzienlijke of onherstelbare schade kan berokkenen. Bovendien, aangezien e-mail en instant messages niet worden herkend als veilige vormen van communicatie, verzoeken en moedigen we u aan om geen gevoelige informatie via deze methoden te delen.

minderjarigen

De Diensten zijn niet bedoeld voor minderjarige gebruikers. We verzamelen niet bewust informatie van kinderen. Als u jonger bent dan meerderjarig, mag u de Services niet downloaden of gebruiken of ons informatie verstrekken.
We behouden ons het recht voor om op elk moment een bewijs van leeftijd te vragen om ervoor te zorgen dat minderjarigen onze Services niet gebruiken. Als we vernemen dat een persoon onder de meerderjarigheid onze Services gebruikt, kunnen we de toegang van die gebruiker tot onze Services verbieden en blokkeren, en alle informatie die bij ons is opgeslagen over die gebruiker verwijderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat een minderjarige informatie met ons heeft gedeeld, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet als:
●     Het gebruik van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan (bijvoorbeeld om de Diensten of om u onze klant- of technische ondersteuning te bieden)
●     Het is noodzakelijk voor ons om uw persoonlijke informatie te gebruiken om te voldoen aan een relevante wettelijke of regelgevende verplichting
●     Het is noodzakelijk voor ons om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor onze legitieme belangen als bedrijf, op voorwaarde dat dergelijk gebruik te allen tijde evenredig is en uw privacy rechten.

Als u in de EU woont, kunt u:
●     Vragen om bevestiging dat persoonlijke informatie over u wordt verwerkt of niet, en toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u opslaan, evenals bepaalde aanvullende informatie
●    Verzoek om persoonlijke informatie te ontvangen die u vrijwillig rechtstreeks aan ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat
●    Verzoek rectificatie van uw persoonlijke informatie onder onze controle
●    Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie
●     Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons
●    Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons
●     Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit
 
Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en onderhevig kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen of wettelijke vereisten. Als u algemene vragen heeft over de persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet.


In verband met het leveren van de Services aan onze gebruikers, kunnen we informatie overdragen aan gelieerde entiteiten of andere derde partijen buiten de grenzen van uw land of rechtsgebied, naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld. Door de Services te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw informatie buiten de EER. 


Als u zich in de EER bevindt, mogen uw Persoonsgegevens alleen worden overgedragen naar locaties buiten de EER als wij ervan overtuigd zijn dat er een adequaat of vergelijkbaar beschermingsniveau aanwezig is om de Persoonsgegevens te beschermen. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we passende contractuele regelingen hebben met onze derde partijen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn zodat de risico's van onwettig gebruik, wijziging, verwijdering, verlies of diefstal van uw persoonlijke informatie tot een minimum worden beperkt, en dat dergelijke derden handelen te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 


CCPA-rechten met betrekking tot uw informatie 


Als u een inwoner van Californië bent en de Services gebruikt, kan de California Consumer Privacy Act ("CCPA") u het recht geven om toegang te vragen tot en verwijdering van uw informatie._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
Om uw recht op toegang tot en verwijdering van uw informatie uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet.
Gebruikers van de Services die inwoners van Californië zijn en jonger dan 18 jaar kunnen verzoeken om verwijdering van alle inhoud die ze hebben geplaatst door ons een e-mail te sturen op het adres dat hieronder wordt vermeld onder "Wij nemen contact op".   Een dergelijk verzoek moet de woorden "California Removal Request" in uw e-mail bevatten. Elk verzoek moet een beschrijving bevatten van de inhoud die u wilt verwijderen en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen die inhoud te lokaliseren. We wijzen alle verwijderingsverzoeken in Californië af die niet zijn gemarkeerd of niet correct zijn ingediend, en we kunnen mogelijk niet reageren als u niet de juiste informatie verstrekt. Houd er rekening mee dat uw verzoek geen volledige of volledige verwijdering van de betreffende inhoud garandeert. Materiaal dat u hebt gepost, kan bijvoorbeeld opnieuw worden gepubliceerd door een andere gebruiker of derde partij. 

Wijzigingen of updates van het privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en de meest recente versie zal altijd op onze website worden geplaatst (zoals aangegeven onder het gedeelte "Laatst herzien"). We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. In het geval van materiële wijzigingen zullen we een bericht op onze website plaatsen waarin deze wijzigingen worden aangekondigd.   Als u de Services blijft gebruiken na kennisgeving van wijzigingen op onze website, betekent dit dat u erkent en instemt met dergelijke wijzigingen in het Privacybeleid en dat u ermee instemt gebonden te zijn ((e ) door de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Neem contact met ons op


Als u algemene vragen heeft over de Diensten of de informatie die we over u verzamelen, of hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op:
Marketing Bienveillant – e-mail: moniquemichel@marketingbienveillant.com

Privacybeleid en juridische informatie

Bij elk bezoek aan onze website worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot https://www.marketingbienveillant.net/ is onderworpen aan de Belgische wet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

https://www.marketingbienveillant.com/  hanteert een beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen op dit gebied.

Dit charter doet geen afbreuk aan de rechten waarvan https://www.marketingbienveillant.com  beschikt over bezoekers met betrekking tot wie een contract, de wet of enig ander contractueel, regelgevend of wettelijk document haar machtigt tot uitgebreidere operaties. In dit geval de gunstigste norm voor https://www.marketingbienveillant.com/  is van toepassing.


1. Presentatie van de site.
Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site https://www.marketingbienveillant.com/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de implementatie en monitoring:
Eigenaar: Monique Michel 

Productie- en publicatieverantwoordelijke: Monique Michel - Marketing Bienveillant©

Webmaster: Monique Michel
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een natuurlijk persoon.
Gastheer: WIX©

 
 
Persoonlijke gegevens.
https://www.marketingbienveillant.com/ bewaart tijdens uw bezoek aan onze site de volgende persoonsgegevens:

Uw IP-adres

Alle informatie die u vrijwillig hebt verstrekt aan https://www.marketingbienveillant.com/  (bijvoorbeeld uw e-mailadres bij het versturen van berichten of vragen op deze site, bij het inschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, bij het invullen van een formulier, en andere ...)

2. Gebruik
Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor:

Verbeter de inhoud van de site;

U nieuwsbrieven sturen over nieuws, diensten en producten, evenementen, nieuws met betrekking tot de verschillende diensten en producten, enz.

https://www.marketingbienveillant.com/  kan persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe sollicitaties die niet in dit charter zijn opgenomen. In dit geval https://www.marketingbienveillant.com/  zal vóór de aanvraag contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen die zijn aangebracht aan de gegevensbeschermingsregels met betrekking tot privacy en om u de mogelijkheid te bieden deze nieuwe aanvragen te weigeren.

3. Overdracht van persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt niet overgedragen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon.

4. Nieuwsbrieven
De site https://www.marketingbienveillant.com/ biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om gratis nieuwsbrieven te ontvangen om hen op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en producten, evenementen, nieuws met betrekking tot de verschillende diensten en producten, enz. Dit met als doel haar bezoekers, abonnees en klanten te informeren. Voor gebruikers die deze niet meer willen ontvangen is het altijd mogelijk om zich af te melden.

 

5. Recht op inzage, rectificatie, verwijdering en verzet

Overeenkomstig de Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

In dit geval :

Stuur een brief naar Marketing Bienveillant© e-mail naar moniquemichel@markletingbenevolent.com

 

6.Cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een bestand verzonden door onze server en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het houdt de sporen bij van de bezochte site en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie met betrekking tot dit bezoek). Onze cookies worden voornamelijk gebruikt om de site te laten werken (technische sessiecookies). Ze zijn bedoeld om uw bezoek te vereenvoudigen en de dialoog te verbeteren. U kunt de installatie van cookies op uw computer weigeren door uw browser correct in te stellen. Deze weigering kan echter de toegang tot bepaalde functies of diensten van de site verhinderen.

Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën:

Ingangsdatum: 27 september 2017

Introductie van het Wix.com Hosting-privacybeleid

 

Wix.com respecteert oprecht de privacy van zijn gebruikers en zet zich volledig in om hun persoonlijke informatie te beschermen en op de juiste manier te gebruiken. Dit beleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, zoals de gerelateerde rechten en keuzes die beschikbaar zijn voor onze bezoekers en gebruikers.

We raden u ten zeerste aan dit beleid zorgvuldig te lezen, ervoor te zorgen dat u het volledig begrijpt en ermee akkoord gaat, voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van een van onze services. Als u dit privacybeleid niet leest, begrijpt en er niet volledig mee instemt, moet u deze site, applicatie of service onmiddellijk verlaten en elk gebruik van onze services vermijden of stopzetten.

Termen met een hoofdletter die niet in dit document worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in onze Servicevoorwaarden.

 
Uw toestemming (lees aandachtig!)
Dit beleid beschrijft onze privacypraktijken – welke informatie we verzamelen over onze bezoekers en gebruikers, hoe we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we deze beschermen en de omvang van uw rechten met betrekking tot uw informatie.

 

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een van onze diensten, geeft u aan dat u instemt met dit privacybeleid.

Dit Privacybeleid ("Privacybeleid")   beschrijft hoe we   informatie verzamelen en gebruiken over elk van onze niet-geregistreerde bezoekers en geregistreerde gebruikers (elk (respectievelijk) "Bezoeker ” of “Gebruiker” of “u”), in verband met de aard van hun toegang tot en gebruik van Wix-websites (inclusief https://www.marketingbienveillant.com en elk van zijn subdomeinen, de "Website"), webapplicaties ("Wix Apps"), mobiele applicaties ("Mobiele Apps") en gerelateerde diensten (gezamenlijk: de "Diensten").

Dit privacybeleid vormt een bindend en afdwingbaar wettelijk contract tussen Life of Dream en u - dus besteed uw volledige aandacht aan het lezen ervan.

U mag de Services alleen bezoeken en/of gebruiken als u volledig instemt met dit Privacybeleid - en door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van een van de Services, geeft u aan en bevestigt u uw geïnformeerde toestemming voor dit Privacybeleid, inclusief het verzamelen en verwerking van uw Persoonsgegevens zoals hieronder gedefinieerd en uitgelegd.

 

Let op: U bent wettelijk niet verplicht om ons informatie te verstrekken. U erkent, garandeert en stemt ermee in dat alle informatie die u ons verstrekt, vrijwillig en vrij wordt verstrekt voor de hierin beschreven doeleinden en gebruiken.

Hiervoor gebruiken we voornamelijk twee methodes:

We verzamelen informatie over uw gebruik van de Services. Met andere woorden, wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt, inclusief wanneer u de Website bezoekt, zich registreert voor een Gebruikersaccount, informatie en inhoud overdraagt, en/of wanneer u Apps Wix en/of Mobiele Apps downloadt en gebruikt, zijn wij ons ervan bewust dat dit kan resulteren in het verzamelen, verzamelen en vastleggen van deze gebruiken, sessies en gerelateerde informatie, zowel onafhankelijk als met behulp van diensten van derden zoals beschreven, onder meer door het gebruik van cookies en andere volgtechnologieën.

We verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert voor onze diensten; wanneer u verbinding maakt met onze Diensten via diensten van derden zoals Facebook of Google; wanneer u aankopen doet van producten en/of diensten; wanneer u dergelijke persoonlijke informatie indient of verzendt in verband met uw gebruik van een van onze diensten; en/of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt.

​​

We verzamelen twee soorten informatie: persoonlijke informatie (die kan worden gebruikt om een persoon uniek te identificeren) en niet-persoonlijke informatie (die geen enkele identificatie mogelijk maakt).

Welke informatie verzamelen we?

Wanneer u onze Services bezoekt of gebruikt, kunt u ons ook bepaalde informatie verstrekken (automatisch of in verband met uw gebruik, of door deze handmatig in te dienen).

We verzamelen deze informatie, onpersoonlijk en persoonlijk, voor de volgende doeleinden:
Om de Services te leveren en te exploiteren;

Om onze Diensten te ontwikkelen, personaliseren en verbeteren, gebaseerd op de gemeenschappelijke en persoonlijke voorkeuren, ervaringen en moeilijkheden van Bezoekers en Gebruikers  ;

Om onze gebruikers doorlopende klantenservice en technische ondersteuning te bieden;

Om de mogelijkheid te hebben om contact op te nemen met onze Bezoekers en Gebruikers met algemene of gepersonaliseerde servicegerelateerde mededelingen en promotionele berichten;

Om bepaalde cursussen, wedstrijden, evenementen en promoties mogelijk te maken, te sponsoren en te geven, te bepalen of deelnemers in aanmerking komen, prestaties te bewaken, contact op te nemen met winnaars, prijzen en fooien toe te kennen;

Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of inferentiële niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij, of onze zakelijke partners, kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;

Om onze technieken voor gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren;

Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

​​

Waar slaan we uw gegevens op?

We kunnen Persoonsgegevens die onderhevig zijn aan dit beleid opslaan en verwerken in de Verenigde Staten, Europa, Israël of andere rechtsgebieden, zelf of met de hulp van onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners.

 

Serviceproviders voor gegevensopslag voor Wix zijn toegewijd aan het beschermen en beveiligen van uw en dus Wix Platform-gebruikerssites.

Wix kan bepaalde onpersoonlijke en persoonlijke informatie van gebruikers van gebruikers ("gebruikers van gebruikersinformatie") verzamelen, opslaan en verwerken, uitsluitend namens en volgens de instructies van Dream Life (gebruiker) op deze site. Al onze Gebruikers kunnen bijvoorbeeld hun e-mail contacten importeren van een externe service zoals Gmail, of anderszins contacten verzamelen en beheren via hun Gebruikerswebsite (https://www.marketingbienveillant.com ). Deze contacten worden vervolgens opgeslagen bij Wix, in opdracht van Marketing Bienveillant©.

In deze context is Wix een provider en zal worden beschouwd als uitvoerend, op de Gebruikersinformatie van deze Gebruiker, "Gegevensverwerking" en niet "(zoals deze twee hoofdlettertermen zijn gedefinieerd in de Europese richtlijn gegevensbescherming). Gebruikers controleren en het exploiteren van dergelijke gebruikerswebsites wordt geacht "controle" uit te voeren over dergelijke gebruikersgebruikersinformatie, ze zijn verplicht om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op het verzamelen en beheren van dergelijke gebruikersinformatie, inclusief alle privacy- en gegevensbeschermingswetten, uit alle relevante jurisdicties.

 

Marketing Bienveillant© is verantwoordelijk voor de veiligheid, integriteit en het geautoriseerde gebruik ervan. Marketing Bienveillant© is verantwoordelijk voor de veiligheid, integriteit en het geautoriseerde gebruik van de Persoonlijke Informatie van haar Gebruikers van Gebruikers, en voor het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties voor het verzamelen en gebruiken van de Persoonlijke Informatie, zeg maar informatie.

Wix© mag uw Persoonsgegevens alleen met derden delen (of hen anderszins toegang verlenen) op de volgende manier en onder de volgende omstandigheden:

Persoonlijke informatie delen met derden

We kunnen informatie over onze bezoekers, gebruikers en hun gebruikers delen met veel derde partijen, waaronder bepaalde dienstverleners, wetshandhavers en app-ontwikkelaars. Informatie mag alleen worden gedeeld in overeenstemming met dit beleid.

Wix gebruikt samen met zijn zakelijke, analyse- en technologiepartners bepaalde monitoring- en trackingtechnologieën (zoals cookies, bakens, pixels, tags en scripts). Deze technologieën worden gebruikt om onze Diensten continu te onderhouden, aan te bieden en te verbeteren en om een veel betere ervaring te bieden aan onze Bezoekers, Gebruikers en hun Gebruiker-Gebruikers. Dankzij deze technologieën zijn we bijvoorbeeld in staat om de voorkeuren en geauthenticeerde sessies van onze Bezoekers en Gebruikers te behouden en te traceren, om onze Diensten beter te beveiligen, om technische problemen, gebruikstrends en de effectiviteit van campagnes op te sporen en om de algehele prestaties van onze Services.

Houd er rekening mee dat diensten van derden die cookies plaatsen of andere volgtechnologieën gebruiken via onze diensten mogelijk hun eigen beleid hebben met betrekking tot het verzamelen en opslaan van informatie. Deze praktijken vallen niet onder ons privacybeleid en vallen buiten onze controle.

 

Cookies: Om goed te kunnen functioneren, vereisen sommige van deze technologieën dat een klein gegevensbestand ("cookie") wordt gedownload en op uw apparaat wordt opgeslagen. Standaard gebruiken we verschillende permanente cookies voor sessie- en gebruikersauthenticatie, beveiliging, behoud van gebruikersvoorkeuren (bijv. met betrekking tot taal- en standaardinstellingen), stabiliteit van de verbinding (bijv. voor de doorgifte van media, het gebruik van e-commerce functionaliteit, etc.), om de effectiviteit van onze diensten en commerciële campagnes te monitoren, en, in het algemeen, om onze Diensten te leveren en te verbeteren. Als u een van deze cookies wilt verwijderen of blokkeren, raadpleeg dan het help- en ondersteuningsgedeelte van uw internetbrowser voor instructies over hoe u het bestand of de map kunt vinden waarin het is opgeslagen. Informatie over het verwijderen of beheren van cookies is ook beschikbaar opKOEKJES(merk op dat deze website niet wordt aangeboden door Wix, dus we kunnen de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid ervan niet garanderen). Houd er rekening mee dat het verwijderen van onze cookies, of het a priori uitschakelen van cookies of volgtechnologieën, ervoor kan zorgen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen of functies van onze Services, of uw gebruikerservaring op andere manieren kan beïnvloeden.

Clear GIF's: Wij en bepaalde Services van Derden kunnen een softwaretechnologie gebruiken die clear GIF's (of webbakens/pixeltags) wordt genoemd, waarmee we onze Services kunnen verbeteren door hun effectiviteit en prestaties te meten. Clear gifs, kleine grafische elementen met een unieke identifier, werken op dezelfde manier als cookies, maar in tegenstelling tot cookies worden ze niet op uw apparaat opgeslagen, maar ingebed in onze Services.  

Flash en HTML5: Wij en bepaalde diensten van derden kunnen ook bepaalde volgtechnologieën gebruiken die bekend staan als "Flash-cookies" en "HTML5", voornamelijk voor advertentiedoeleinden. Verschillende browsers bieden mogelijk hun eigen beheertools voor het verwijderen en blokkeren van deze technologieën. Ga voor meer informatie over het beheer van Flash-cookies naar: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html  (merk op dat deze website niet wordt aangedreven door Wix, en daarom kunnen we de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid ervan niet garanderen).

 

Gedragstargeting/retargeting: bepaalde diensten van derden en advertentienetwerken kunnen advertenties weergeven op onze website of Wix-apps en mobiele apps, of onze advertenties op andere sites beheren. Deze partners kunnen bepaalde trackingtechnologieën gebruiken om bepaalde informatie over uw activiteiten op de Services en verschillende Services van derden te verzamelen, om u gerichte advertenties te bieden op basis van uw interesses en voorkeuren. U kunt ervoor kiezen om u af te melden voor het ontvangen van gerichte advertenties van bepaalde adverteerders en netwerken door hier te klikken als u zich in de Europese Unie bevindt, klik hier (geleverd door YourChoicesOnline.eu). Merk op dat dit u niet de keuze geeft om geen reclame te ontvangen.

Aanvulling gebruikersgegevens: We kunnen gegevens over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databases of derden van wie we gegevens hebben gekocht, en combineren die gegevens met informatie die we al over u hebben.   Dit helpt ons onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn.   Als u ons persoonlijke informatie over andere mensen verstrekt, of als andere mensen ons uw informatie geven, zullen we die informatie alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor deze aan ons is verstrekt.

 

"Do Not Track"-signalen: Houd er rekening mee dat we onze praktijken niet wijzigen als reactie op een "Do Not Track"- of "Do Not Track"-signaal dat door een browser of mobiele applicatie in de HTTP-header wordt uitgezonden.

7. Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op elke raadpleging van de website https://www.marketingbienveillant.com. Door deze site te raadplegen, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. https://www.marketingbienveillant.net/ heeft het recht om de bepalingen van de clausule eenzijdig en op elk moment te wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de pagina's en alle functionaliteiten die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen, louter informatief. Alle gegevens op site https://www.marketingbienveillant.com/  worden met de grootste zorg bijgewerkt met behulp van betrouwbare bronnen.   De evolutie en complexiteit van de materialen die op de site worden behandeld https://www.marketingbienveillant.com/  biedt geen garantie met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de op deze site gepresenteerde informatie. https://www.marketingbienveillant.com/  wijst alle aansprakelijkheid af in geval van directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot informatie, gegevens en publicaties die op de site verschijnen, de raadpleging en het gebruik ervan, alsook de toegang tot en het gebruik van interactieve apps.


Het gebruik en de interpretatie van de informatie op de site https://www.marketingbienveillant.net/ is afhankelijk van het specifieke geval. De informatie vervangt geen hulp of advies, ongeacht de aard van de situatie. De bezoeker is volledig verantwoordelijk voor zijn keuze van de geraadpleegde informatie en de gevolgen van het gebruik dat hij maakt.

De website is in principe altijd beschikbaar voor raadpleging, behalve tijdens periodes van technisch onderhoud, inhoudelijke updates of storingsreparaties. https://www.marketingbienveillant.com/  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website of delen ervan, gebruiksbeperkingen, enz.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat bezoekers vrij deze sites te raadplegen. https://www.marketingbienveillant.com/  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites waarnaar wordt gelinkt en geeft geen garantie met betrekking tot het beveiligingsniveau van deze sites. https://www.marketingbienveillant.com/  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen of schade die de bezoeker lijdt als gevolg van het gebruik van deze hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten van  site https://www.marketingbienveillant.com/,  logo's, informatie, interactieve toepassingen, enz. behoren tot  https://www.marketingbenevolent.com/ et zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze site geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen of te wijzigen, in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van https://www.marketingbienveillant.com/.  Elke overtreding wordt civiel- en strafrechtelijk vervolgd. https://www.marketingbienveillant.com/  verleent de gebruiker van deze site de toestemming om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en te gebruiken zolang ze worden gebruikt voor informatieve doeleinden door de bezoeker en met uitsluiting van elke reproductie in meerdere kopieën, distributie of exploitatie door derden.

https://www.marketingbienveillant.com/  zorgt voor de beveiliging van de toegang tot online diensten voor klanten en geregistreerde gebruikers door middel van beveiligingssystemen die in overeenstemming zijn met de technologische ontwikkelingen.

De belangrijkste wetten in kwestie.
Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD/GDPR)


Deze site wordt gehost door WIX© en zet zich volledig in voor gegevensbescherming. Daarom verwelkomen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die onlangs door de Europese Unie is goedgekeurd en aangenomen.
 

Wat is de AVG?
De AVG is een verordening die is ingevoerd om de gegevensbescherming voor alle personen binnen de Europese Unie (EU) te versterken en te verenigen. Deze verordening heeft tot doel het fundamentele recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens te beschermen. 


Marketing Bienveillant © en de AVG

 

Welke maatregelen worden genomen om de bescherming van de gegevens van onze gebruikers te garanderen?
 

Wix© voldoet aan PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) en is geaccrediteerd op niveau 1 als serviceprovider en handelaar. Deze standaard helpt een veilige omgeving te creëren door de gegevens van kaarthouders te vergroten, waardoor creditcardfraude wordt verminderd. Wix voert regelmatig interne beveiligingsaudits uit om onze ISO/PCI-beveiligingscertificeringen te behouden. 


De inlog- en registratieservices van Wix worden voltooid via een beveiligde server (HTTPS/SSL). 
Wix gebruikt cryptografische hash-functies om uw informatie te beschermen.

Uw wachtwoord wordt opgeslagen als een hash-samenvatting en in het geval van een aanval kan uw wachtwoord niet worden hersteld van hun servers.
Wix.com is gecertificeerd om te voldoen aan het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-VS-privacyschild   gegevensbeschermingskader opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie verzonden door de Europese Unie en Zwitserland en houdt zich daarom aan de principes die zijn uiteengezet in het Privacy Shield.


Wix ontwikkelt de tools om het recht op toegang en het recht om vergeten te worden mogelijk te maken, wat voldoet aan de eisen van de AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

bottom of page
google-site-verification=d6UKo10iMDaqXgjwfEvryoIXZEFiMobg9ZhuVfMGoEg